از این پس آگهی هایتان را در سایت جدید ملک یابی نیز میتوانید ثبت کنید

 جهت ورود به سایت ملک یابی روی لینک زیر کلیک کنید

www.melkyabi.com

فروش آپارتمان, پیش فروش اپارتمان, اجاره اپارتمان در تهران, خرید اپارتمان, آپارتمان فروشی, قیمت مسکن، دیوار تهران ، املاک تهران، خرید خانه، فروش خانه، خرید ملک ترکیه ، املاک دیوار، املاک پیروزی تهران، روی دیوار ملک یابی

تعداد کل رکورد:190
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خیابان پیروزی، خیابان پرستار جنوبی
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :حیدری
تلفن :09122877243
کد ملک :251634
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- مابین خیابان پیروزی و صفا خیابان کلینی پلاک 73
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :رضیئی
تلفن :09126077652
کد ملک :240421
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پاسدارگمنام - خ واضحی فرد
17متر مربع 0 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :املاک ملک یابی
تلفن :02133187171
کد ملک :219840
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خ پیروزی چهار راه کوکاکولا ابتدای افراسیابی پلاک 509
80متر مربع 8 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :صادقی
تلفن :09199539539
کد ملک :209048
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی چهارصد دستگاه خیابان کلینی نبش کوچه خباز پلاک 73
12متر مربع 4 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :حمید رضیئی
تلفن :09126077652
کد ملک :176907
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی پرستار
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :امیر
تلفن :09102153768
کد ملک :176064
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی پرستار
متر مربع متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :امیر
تلفن :09102153768
کد ملک :176063
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی.پاسدارگمنام
21متر مربع 0 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :ملک یابی(وارث)
تلفن :33187171
کد ملک :173422
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- خیابان پیروزی،خیابان کلینی پلاک 84 نانوایی لواشی
48متر مربع 0 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :نوری
تلفن :09121140612
کد ملک :172847
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پیروزی و محدوده پیروزی- پیروزی.نبردشمالی
200متر مربع 0 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :ملک یابی( وارث)
تلفن :33187171
کد ملک :172300
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
50متر مربع 8 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2288575
تلفن :2288575
کد ملک :153864
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
21متر مربع 3 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2288507
تلفن :2288507
کد ملک :153725
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
120متر مربع 5 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2287701
تلفن :2287701
کد ملک :153012
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
310متر مربع 4 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2287328
تلفن :2287328
کد ملک :152229
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
10متر مربع 3 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2285895
تلفن :2285895
کد ملک :151442
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
60متر مربع 12 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2284745
تلفن :2284745
کد ملک :150006
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
22متر مربع 3 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2284774
تلفن :2284774
کد ملک :149774
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
17متر مربع 5 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2284838
تلفن :2284838
کد ملک :150534
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
13متر مربع 1 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2283995
تلفن :2283995
کد ملک :149130
فروش مغازه و املاک تجاری- تهران- پيروزي- پيروزي
30متر مربع 3 متر
قیمت (تومان) : کلیک کنید
نام مالک :2283838
تلفن :2283838
کد ملک :149277
جستجو